Sök
Filters
Close

Köpvinformation

Innehållsförteckning

 

 • §1. Allmänt

 • §2. Beställning

 • §3. Priser och avgifter

 • §4. Produkter och sortiment

 • §5. Betalning

 • §6. Fullgörande

 • §7. Leverans

 • §8. Undantag från bestämmelser om Ångerrätt

 • §9. Reklamation och garanti

 • §10. Returer

 • §11. Förbehåll

 • §12. Ansvarsbefrielse

 • §13. Personuppgifter och sekretess

 • §14. Övrigt
§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Glashem (Organisationsnummer: 556590-9586) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://www.glashem.se ("Webbplatsen" nedan).

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion. 

§2. Beställning

 

Hos Glashem beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Glashem tar emot din beställning när du klickar på knappen "Bekräfta" i kassan (steg 5 av 5). Genom att klicka på knappen "Bekräfta" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Glashem har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Glashem.se" till den e-postadress som du angav när du beställde. När du klickar på knappen "Bekräfta" sluts detta Avtal. 

§3. Priser och avgifter

 

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning i Avtalet för mer information.

Erbjudanden 
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

 

§4. Produkter och sortiment

 

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Produkter som tillverkas särskilt enligt kunds anvisning kan avvika upp +/- 3 mm mot de mått som kunden angivit vid beställning. Du som kund accepterar dessa avvikelser genom ingåendet av detta avtal. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag. 

§5. Betalning

 

Glashemsfaktura 
Glashem erbjuder kunder att betala mot faktura med 30 - 60 dagars betalningstid, en aviavgift om 29 kr tillkommer per köp. Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta om 22,2 %. Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. Om kunden är privatperson eller enskild näringsidkare skickas en omfrågadekopia till kunden via post. Vid betalning mot faktura kommer kundens uppgifter lagras och hanteras i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll. 

Följande villkor se: Glashemsfaktura

Delbetalning 
Alla Glashems kunder kan välja att delbetala sitt köp. Om du vill dela upp din betalning så har vi även här bra erbjudanden i samarbete med Resurs Bank. Månaden efter du genomfört ditt köp kommer en avi hemskickad där väljer du själv i lugn och ro hur lång tid du vill lägga upp din delbetalning på. En kreditbedömning görs online och du får snabbt besked. 

följande villkor: Se Delbetalning

 

Glaskortet - 24 månaders räntefri delbetalning

Vi erbjuder 24 månaders räntefri avbetalning via ResursBank. För att ta del av erbjudande kan du genomföra ditt köp med samtliga kort som är anslutna till ResursBank. T.ex. MIO, Bauhaus, NetOnNet med flera.

Har du inget kort som är knutet till resursbank väljer du nytt kort som betalningsalternativ så får du ta del av alla förmåner glaskortet har att erbjuda.

Följande villkor: Se 24 månaders räntefri delbetalningBetala i butik 
Om du beställt produkter med leverans och upphämtning i butik sker även betalning vid uthämtande av beställda produkter.  

§6. Fullgörande

 

Glashem påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Bekräfta" i kassan. Glashem har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats. 

§7. Leverans

 

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Vi erbjuder även dig att hämta ut beställda produkter direkt i butik alternativt avhämta produkterna på Glashems lager. Glashem skickar beställningar under helgfria vardagar. 

Fraktkostnad:

Glashem erbjuder fri leverans oavsett vad du beställer.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Glashem att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Glashem rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

Hemleverans i samarbete med Schenker (Standardfrakt) 
Hemleverans levereras inom 3-5 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Glashems lager. Hemleverans levereras till dörren, 1 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid Schenker om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Hemleverans som inte kunnat avlämnas återsänds till Glashem. Hemleverans är ett spårbart fraktalternativ.

Företagsleverans i samarbete med Schenker (Standardfrakt) 
Företagsleverans levereras till företag inom 3-5 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Glashems lager. Företagsleverans levereras till dörren, 1 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid Schenker om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Företagsleverans som inte kunnat avlämnas återsänds till Glashem. Företagsleverans är ett spårbart fraktalternativ.

Upphämtning i butik 
Beställning till butik kan upphämtas inom 28 - 42 dagar efter det att du gjort beställningen. Produkterna lämnas ut till dig vid uppvisande av Glashem.se, om du valt att betala vid uthämtande betalar du för din beställning i butiken.

Upphämtning från lager 
Beställning med upphämtning från Glashems lager kan upphämtas inom 28 - 42 dagar efter det att du gjort beställningen, produkterna lämnas ut till dig vid uppvisande av Glashem.se.

Leveransförsening 
Om kunden ingått detta avtal i egenskap av privatperson har kunden alltid rätt att häva avtalet utan kostnad om leveransförseningen är av väsentlig betydelse eller om Glashem inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Glashem inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Glashem insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk 
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Glashem står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Outlöst sändning
Vid leverans kommer schenker att kontakta kunden för överenskommelse av uleverans till angiven leveransadress. Om schenker ej får tag på mottagaren efter flertal försök och sändning kvarligger på terminal mer än tre (3) dagar, efter utförd avisering, debiteras fraktmottagaren från dag fyra (4) med lagerhyra. Observera att om vi inte kan fullfölja leveransen inom 15 arbetsdagar från ankomst till terminal returneras sändningen på Er bekostnad.
 

 


 

§8. Undantag från bestämmelser om Ångerrätt

 

Glashem säljer produkter som ändras eller särskilt framställs på kundens begäran, bestämmelserna om Ångerrätten gäller därmed ej köp under detta avtal med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:

Om köpet avser en tjänst vars fullgörande påbörjats med kundens medgivande under ångerfristen har Glashem rätt till skälig kompensation med en proportionerlig andel av totalpriset för den del av tjänsten som utförts. Glashem inhämtar alltid kundens medgivande och informerar om när fullgörande påbörjas vid beställning av tjänster som är undantagna från ångerrätten. 

§9. Reklamation och garanti

 

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Glashem eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Glashem rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Glashem. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Glashem skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Enligt §4 i detta avtal kan produkter som tillverkas avvika +/- 3 mm mot de mått som kunden angivit. Måttavvikelse inom spannat +/- 3 mm skall därmed ej räknas som fel i varan.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: reklamation@glashem.se eller telefon: 0651 - 126 09.

Reklamationsvillkor för Näringsidkare
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Glashem eller på annat sätt uppvisar fel som Glashem ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Glashems bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Glashems ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 7 dagar från leverans genom att kontakta Glashem via e-post på reklamation@glashem.se eller på telefon 0651 - 126 09.

Särskilda villkor för näringsidkare:
-Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av Glashem.
-Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.
-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats.
-Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.
-Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.

Handla tryggt med garanti
Alla produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor. Läs mer om våra <a data-cke-saved-href="http://www.glashem.se/garantivillkor" href="http://www.glashem.se/garantivillkor" _blank"="">garantivillkor här.

Retur vid reklamation eller garantiärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer. 

§10. Returer

 

Vid retur av produkter eller material till Glashem skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Glashem rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Glashem bär du som kund också ansvaret för skadan. 

Vid återsändande av produkter till Glashem är du ansvarig för att produkterna når Glashem i oskadat skick. Glashem rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress: 
Glashem 
Norra Järnvägsgatan 56 
827 32 Ljusdal 
Sverige 

Återbetalningar 
Glashem återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende. 

§11. Förbehåll

 

Återtagandeförbehåll 
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Glashem.

Hävningsförbehåll 
Glashem förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Glashem.

Ändringsförbehåll 
Glashem förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Glashem och kund.

Ansvarsförbehåll 
Glashem skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Glashems verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag. 

§12. Ansvarsbefrielse

 

Force Majeure 
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Glashems kontroll och som Glashem inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Glashem ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Glashem ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar 
Glashem ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på http://www.glashem.se.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder 
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Glashem inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Glashem rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Glashem.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar 
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Glashem rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Glashem.

Reservation för leveransförsening utanför Glashems kontroll. 
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Glashems kontroll, skall inte Glashem anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Glashem såvida inte annat särskilt avtalats mellan Glashem och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag. 

§13. Personuppgifter och sekretess

 

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Glashem kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Glashem ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Glashem för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet. 

Personuppgiftsansvarig: 
Glashem (Org. 556590-9586) 
Norra Järnvägatan 56 
82732 Ljusdal

Kunduppgifter som lagras: 
-Namn 
-Adress 
-E-postadress 
-Telefonnummer 
-Personnummer 
-Organisationsnummer 
-Köphistorik hos Glashem 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: 
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 

Registerutdrag: 
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter: 
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Glashem raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Glashem skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed. 

§14. Övrigt

 

Polisanmälan 
Glashem polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer 
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken 
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Glashem uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte 
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Glashem ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies 
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist 
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Hudiksvalls tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Glashem följa nämndens beslut.


top